תקנון אתר - AVISHAI JEWELRY

תקנון האתר

 1. מבוא
  1. אתר AVISHAI JEWELRY_("האתר") המופעל ע"י "avishai jewelry" או "החברה") משמש כחנות אינטרנטית למכירת תכשיטים והוא בבעלותה של החברה בלבד.
  2. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לכל המגדרים  באופן שווה.
  3. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובקפידה.
  4. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצדך כי קראת את הוראות תקנון זה, הבנת והסכמת להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה. בנוסף רכישת מוצר באתר מהווה ויתור על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. 
  5. הוראות תקנון זה הן הבסיס המשפטי לכל דיון ו/או קונפליקט בין הלקוח לבין אבישי פרוחי תכשיטים, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה.
  6. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב).
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה מוקדמת.
  8. כוונת תקנון זה ל"תכשיטים" – כל התכשיטים ו/או המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
  9. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
  10.    ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בכל שאלה באמצעות מייל: [email protected] או    בטל': _0502667632
  11. תמונות התכשיטים ו/או הפריטים המוצגים באתר נועדו להמחשה בלבד. תכשיטי אבישי פרוחי הם תכשיטים בעבודת יד ולכן עשויים לחול שינויים בין התכשיט המוצג באתר לבין התכשיט האמיתי לרבות שינויים בגוון התכשיט עצמו ו/או האבן המשובצת. יחד עם זאת החברה תפעל כמיטב יכולתה להציג תמונות מדויקות ככל שאפשר.
  12. אבישי פרוחי אינו מתחייב להחזיק מלאי של הדגמים המופיעים באתר.
  13. החברה תפעל כמיטב יכולתה לוודא שהמידע המופיע באתר שלם ומדוייק אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
  14. מחירי התכשיטים כוללים מע"מ אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
  15. מחירי התכשיטים עשויים להשתנות בהתאם לרצונותיו של הלקוח לשינויים והתאמות של התכשיטים והאבנים המשובצות.
  16. החברה ו/או הנהלת האתר רשאיות לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר בעת ביצוע ההזמנה כולל ביצוע התשלום באמצעות מסירת אמצעי תשלום וקבלת אישור הזמנה מאת החברה. 
  17. החברה ו/או הנהלת האתר רשאיות להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך ע"פ שיקול דעתן. 1. ביצוע הזמנות דרך האתר
  1.  הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.
  2.  עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוח שהעסקה אכן אושרה.
  3. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
  4.  במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר. למען הסר ספק, יום ביצוע ההזמנה הוא היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע המזמין.
  5. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי החברה במועד ההזמנה. אך במקרה שלא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהחברה ו/או הנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם, אם שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. במקרה שעל אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו, תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.
  6. הלקוח רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה, והיעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח לאספקקת התכשיט.
  7.  יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם:  נמסרו במתכוון פרטים שגויים, הופרו תנאי תקנון זה, בוצעו מעשים הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה ו/או בהנהלת האתר ו/או בצדדים שלישיים וכיוב'.
  8. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים של האתר. באם הלקוח מעוניין להסיר עצמו מן הדיוור לאחר ההרשמה ניתן לבצע זאת דרך הלינק בתחתית הדיוור.
  9. במקרה והלקוח אינו מעוניין לקבל עוד דיוורים, באחריותו להסיר את עצמו עצמאית מרשימת הדיוור, או לחילופין הלקוח מוזמן ליידע את החברה ו/או את הנהלת האתר והחברה תפעל להסרת הלקוח מהרשימה.
  10. הרישום באתר מוגבל ליצירת חשבון יחיד לכל לקוח, החברה תסיר חשבונות כפולים.

 

 1. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:
  1. ניתן לבטל עסקה שנעשתה דרך האתר עד יומיים ממועד ביצוע העסקה.

ניתן להחזיר תכשיט ולקבל החזר כספי בתנאים הבאים: 

 1. המוצר התקבל אצל הלקוח עם פגם ייצור.
 2. המוצר לא יוצר במיוחד עבור הלקוח.
 3. לא נעשו שינויים ספציפיים בתכשיט כגון: שינויי מידה, ע"פ בקשת הלקוח.
 4. הלקוח לא השתמש במוצר.
 5. לא התגלו בתכשיט נזקים בעלי האפיונים הבאים: נזק כתוצאה מתאונה, שבר כתוצאה מנפילה, שפשוף, חשיפה לחומרים כימיים, מי בריכה, מי ים, ג'קוזי, ספא מרחצאות, מלחים, כלור, חומרי ניקוי, אקונומיקה או כל שינוי שבוצע שלא על ידי החברה.
 6. לקוח המעוניין להחזיר תכשיט שכבר קיבלה מתבקשת לשלוח מייל לשרות הלקוחות ולהודיע על ההחלטה להחזיר תכשיט כולל את הסיבה להחזרה וההחזרה תתאפשר בהתאם לתנאי תקנון זה.
 7. ההחזרה תהיה בתאום עם נציג החברה בלבד.
 8. התכשיט צריך להגיע לכתובת שתימסר ע"י החברה עד 10 ימים מתאריך קבלת התכשיט ע"י הלקוח. 
 9. יש לוודא שהתכשיט נשאר באריזתו המקורית.
 10. לאחר קבלת התכשיט ובדיקתו שלא נעשה בו שימוש, שלא נעשה בו שינוי ושהתכשיט נשאר באריזתו המקורית, יתבצע ההחזר הכספי בניכוי 100 ₪ או 5% משווי הפריט הנמוך מבניהם. 
 11. החזר כספי יבוצע עד 7 ימי עסקים מיום קבלת התכשיט במשרדנו. 
 12. זיכוי בכרטיס אשראי יהיה לאותו כרטיס בו בוצע העסקה ולוח הזמנים יהיה בהתאם לתנאי חברת כרטיס האשראי אליו ייקלט הזיכוי .

 

 1. אספקה ומשלוחים
  1. תכשיטי אבישי פרוחי הם תכשיטים שמיוצרים בעבודת יד וע"פ דרישות הלקוח והתאמה לרצונותיו.
  2. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך 14 ימי עסקים ליעד המבוקש (למעט פריטים בהתאמה אישית אשר משך הכנתם נמשך עד 4 שבועות מיום ביצוע ההזמנה).
   אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות דואר רשום/דואר שליחים באמצעות שליח מטעם החברה, במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.
  3.  סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, דמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.
  4.  משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל, אך ההתחייבות שלהם הנה עד 14 ימי עסקים לכל היותר.
  5.  אם כתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם לא ניתנים שירותי דואר שליחים, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום.
  6.  החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.
  7.  האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה.
  8.  מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי או שהינם בהתאמה אישית.
  9.  ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
  10. המשלוח מתבצע אך ורק לכתובת הרשומה בהזמנה והחבילה נמסרת למבצע ההזמנה בלבד. 
  11. מומלץ למסור כתובת בית / עבודה בהתאם לשעות המתאימות לך. בעת המסירה יש להציג תעודת זהות ולחתום על טופס המאשר קבלת התכשיט.
  12. אם נעשתה טעות על ידי הלקוח בהקלדת הכתובת למשלוח החברה לא תישא באחריות.

 

 1. אחריות החברה
  1.  החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה והחברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית במקרה זה.
  2.  נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
  3.  תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.
  4.  כל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
  5.  החברה ו/או הנהלת האתר לא יהיו אחראיות לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתן, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
  6.  הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא רשאי לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 0502667632 והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

 

 1. זכויות יוצרים
  1.  כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להם.
  2.  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב תכשיטים, תמונות התכשיטים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
  3.  אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
  4.  אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
  5. השם  AVISHAI JEWELRY  וכן שם הדומיין של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  6.  כל התוכן המילולי, אייקונים,  כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.
  7.  יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
  8.  אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוב', לכל מטרה אחרת.
  9.  אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  10.  אין להציג תכנים מהאתר בכל מסגרת או דרך שהיא ובשום פורום כזה או אחר ללא אישור מאת החברה מראש ובכתב. 1. שמירה על סודיות
  1.  החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
  2.  החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הלקוחות אלא על מנת לאפשר את הרכישה בחנות הוירטואלית ובהתאם לכל דין.
  3.  החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
  4.  על מנת לבצע סליקה באינטרנט, עושה החברה שימוש בחברה  UPAY    ומעבירה לה את פרטי האשראי של הלקוח. החברה מאובטחת ברמת האבטחה הגבוהה ביותר ועומדת בתקן  PCI.
  5.  האתר תומך במגוון אמצעי תשלום: כרטיסי אשראי ויזה, מאסטרכארד, לאומי קארד, אמריקן אקספרס, דיינרס, והעברה בנקאית באמצעות הוראות בנקאיות, וביט.